NÁSTUP ŽÁKŮ I. STUPNĚ DO ŠKOLY OD 25. 5.

Nástup žáků I stupně do školy od 25.5.

 

V pondělí 25.5.2020 nastoupí do školy skupiny žáků I. stupně, které přihlásili zákonní zástupci. Počty přihlášených dětí v jednotlivých třídách nepřesáhly 15 žáků, proto budou skupiny spolužáků zachovány. O časovém rozvržení výuky budou zákonné zástupce informovat třídní učitelky.  Odpolední zájmové aktivity (místo školní družiny) jsou stanoveny zejména v nižších ročnících. Protože se budou pedagogové věnovat žákům ve škole, vzdělávání žáků v domácím prostředí bude realizováno v novém režimu po domluvě s třídní učitelkou. 

Podmínky:

 1. Zákonný zástupce vyplní a doručí v den nástupu dítěte do školy Čestné prohlášení o tom, že žák nemá příznaky virového onemocnění a nepatří do rizikové skupiny. 
 2. Po cestě do školy, ze školy a v prostoru před školou jsou povinné roušky a rozestupy 2 m.
 3. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům nikoliv doprovázejícím osobám. 
 4. Při pohybu po škole (mimo třídu) jsou  povinné roušky.
 5. Žák má povinnost mít na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich odkládání. 

      Po sejmutí odkládá roušku do sáčku. 

 1. Ve třídě není třeba mít roušku při dodržení odstupu 2 m (pokud s tím souhlasí dohlížející pedagogický pracovník).
 2. Žák je povinen umývat a desinfikovat si ruce po vstupu do školy, po každém vyučovacím bloku, po návštěvě toalet. 
 3. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6.2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě. 
 1. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. Zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost dítěte. Informuje vyučujícího o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Nepřítomnost se nezapočítává do absence žáka.
 2. Nedodržování pravidel je důvodem k vyřazení žáka ze vzdělávání ve škole.
 3. Žáky můžete přihlásit na oběd ve školní jídelně, školní svačiny nebudou zajišťovány.

      Oběd přihlaste prostřednictvím www.strava.cz