Český čmelák na školní zahradě

 
 
 
Na školní zahradě, v měsíci květnu, přibyl nový přírodní prvek, čmelín, osídlený čmelstvem z Výzkumného ústavu pícnařského Troubsko. Tento ústav se věnuje největšímu laboratornímu chovu čmeláků u nás a zároveň jedinému chovu v České republice, kde je možné si pořídit hnízda čmeláka zemního (Bombus terrestris), místního původu, která neohrožují naši biodiverzitu.
Čmelák v mnohých oblastech zastává práci včel, které už místy, vlivem nemocí a parazitů, téměř zmizely. Jakékoliv umělé zavlékání nepůvodních či vyšlechtěných živočichů není z hlediska zachování naší biodiverzity žádoucí a může přispět k poklesu konkurenceschopnosti domácích druhů čmeláků, případně i k vymizení jejich genotypu dlouhodobě přizpůsobenému našim podmínkám.
Je proto velmi důležité, aby se v jednotlivých zemích používaly domácí druhy čmeláků, které kromě splnění opylovacích požadavků podpoří výskyt svého druhu v oblasti. V minulém školním roce žáci 8. a 9. ročníku, pod vedením pana učitele Franczyka, vyrobili čmelíny, které se v budoucích letech budeme snažit po školní zahradě rozmístit a přirozeně osídlit.
Snad nám k tomu pomůže toto „startovací“ čmelstvo z výzkumného ústavu, které jsme umístili do čmelínu, který jsme obdrželi prostřednictvím projektu.
 
Mgr. Kateřina Chrapková
 
 
 
 
 
 
 
PřílohaVelikost
čmelák4.jpg459.85 KB
čmelák2.jpg584.4 KB
čmelák3.jpg750.92 KB