INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ II. STUPNĚ O NÁSTUPU DO ŠKOLY 8. 6. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření (viz harmonogram na webu MŠMT http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi )  mohou do škol docházet od 8.6.2020 také žáci II. stupně.

Hlavní vzdělávací aktivitou  až do 12. června 2020 zůstává i nadále vzdělávání na dálku, v našem případě tedy výuka prostřednictvím google classroom.

Cílem dopoledního pobytu ve škole je:

 • konzultace související s uzavřením klasifikace – hodnocením za školní rok 2019/2020
 • vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí ve škole,
 • třídnické hodiny,
 • předání vysvědčení 26.6.2020, žákům 9. tříd 19.6.2020

Žáci se dostaví do školy 1x týdně v době od 8.30 – 10 hodin. Třídní učitel vás bude informovat o rozdělení žáků do skupin a den docházky. Docházka do školy je dobrovolná. Pokud své dítě do skupiny spolužáků nechcete poslat, domluvte se s třídním, abyste ze školy vyzvedli osobní věci vašeho dítěte. Pokud má vaše dítě zhoršenou klasifikaci ve II. pololetí školního roku, doporučuji domluvit si s příslušným vyučujícím konzultaci - kontroly splněných úkolů, prověření úrovně zvládnutého učiva. Jedná se zejména o žáky, kteří se do distanční výuky nezapojovali. 

MŠMT vydalo manuál Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku - viz příloha.

Podmínky:

 1. Zákonný zástupce vyplní a doručí v den nástupu dítěte do školy Čestné prohlášení o tom, že žák nemá příznaky virového onemocnění a nepatří do rizikové skupiny.
 2. Po cestě do školy, ze školy a v prostoru před školou jsou povinné rozestupy 2 m.
 3. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům nikoliv doprovázejícím osobám.
 4. Při pohybu po škole (mimo třídu) jsou  povinné roušky.
 5. Žák má povinnost mít na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich odkládání. Po sejmutí odkládá roušku do sáčku.
 6. Ve třídě není třeba mít roušku při dodržení odstupu 2 m (pokud s tím souhlasí dohlížející pedagogický pracovník).
 7. Žák je povinen umývat a desinfikovat si ruce po vstupu do školy, po každém vyučovacím bloku, po návštěvě toalet.
 8. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6.2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 9. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. Zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost dítěte. Informuje vyučujícího o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Nepřítomnost se nezapočítává do absence žáka.

S pozdravem Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy

 

PřílohaVelikost
OCHRANA ZDRAVÍ - POKYNY MŠMT1.01 MB
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ268.76 KB