OPATŘENÍ OD 12.10. - INFORMACE PRO RODIČE

 

 

Vážení rodiče, 

dovolte, abych uvedla informace k distanční výuce. Dle nových opatření vlády bude pro žáky II. stupně od pondělka 12.10. zavedena střídavá výuka.

V týdnu od 12.-16.10 se budou žáci 6. a 8. tříd vzdělávat prezenčně (budou docházet do školy) 

a žáci 7. a 9. tříd se budou vzdělávat distančně.

V týdnu od 19.-23.10. se budou prezenčně vzdělávat žáci 7. a 9. tříd a žáci 6. a 8. tříd se budou vzdělávat distančně. 

Hromadně budou odhlášeny obědy žákům, kterým je organizována distanční výuka.

Distanční výuka bude probíhat jak formou zadávání samostatné práce a předávání učiva v elektronické podobě, tak formou přímé online výuky pomocí video konferencí. Kromě vyučovacích hodin určených v rozvrhu k takové formě výuky mají žáci možnost požádat vyučující o individuální konzultace vzdálenou formou také v jiném čase. 

 

Současně si dovoluji upozornit, že podle novely školského zákona z léta tohoto roku je účast žáků na distanční výuce povinná, tj. mají povinnost vypracovávat zadané úkoly a účastnit se výuky ve formě video konferencí. V nich budou vyučující zaznamenávat absenci žáků, a tu je potřeba omluvit stejným způsobem, jakým se za normálních okolností omlouvá absence v době prezenční výuky. 

 

Ministerstvo školství vyhlásilo dny 26. a 27.10. jako dny volna ( budou tedy prodlouženy podzimní prázdniny 29.-30.10.).

 

Dále vás informuji, že si můžete vyzvednout vlastní příbory, které žáci omylem odevzdali. Jsou vystaveny ve vchodu zaměstnanců.

Pokud máte možnost, prosím, poskytněte škole roušky pro žáky, kteří je zapomínají (zásoby ubývají).

 

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat třídní učitele popř. vedení školy. 

S pozdravem 

Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy

 

 

PřílohaVelikost
Opatření MŠMT.pdf280.34 KB
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.pdf217.02 KB