OPATŘENÍ OD 14.10. - INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

od středy 14.10.2020 se mimořádným opatřením vlády zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.  Výuka proto bude probíhat distanční formou na obou stupních ZŠ. V provozu nebude ani školní družina.

 

Obědy jsou žákům hromadně odhlášeny. Pokud chcete svým dětem zajistit stravu během distanční výuky, je nutné si oběd znovu přihlásit na www.strava.cz , případně telefonicky nebo e-mailem jidelna@zsklimkovice.cz (vždy den předem do 14 hodin).

Žáci přijdou konzumovat oběd v době od 12 – 12.30 hodin (upravíme podle počtu strávníků).

Distanční výuka bude probíhat jak formou zadávání samostatné práce a předávání učiva v elektronické podobě, tak formou přímé online výuky pomocí video konferencí. Kromě vyučovacích hodin určených v rozvrhu mají žáci možnost požádat vyučující o individuální konzultace vzdálenou formou také v jiném čase. 

Současně si dovoluji upozornit, že podle novely školského zákona z léta tohoto roku je účast žáků na distanční výuce povinná, tj. mají povinnost vypracovávat zadané úkoly a účastnit se výuky ve formě video konferencí. V nich budou vyučující zaznamenávat absenci žáků, a tu je potřeba omluvit stejným způsobem, jakým se za normálních okolností omlouvá absence v době prezenční výuky. 

Žáci I. stupně a jejich zákonní zástupci budou mít informace a materiály k distančnímu vzdělávání  na nástěnce v Bakalářích, žáci 4. a 5. ročníku budou pracovat v prostředí Google Classroom. Rozvrh on-line výuky je přiložen platí od pondělka 19.10.

 

Žáci II. stupně spolu se svými zákonnými zástupci budou mít informace, materiály a pokyny ve školních gmailových účtech v Google Classroomu. Rozvrh on-line výuky je přiložen platí od pondělka 19.10.

 

Žijeme v náročné době, která zasahuje do všech oblastí života. Proto se navzájem podpořme.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat třídní učitele, popř. vedení školy. 

 

 

S pozdravem Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy