Adaptační seminář žáků VI. tříd ZŠ Klimkovice

 

Naše škola pořádá každý rok v září adaptační pobyt pro žáky VI. tříd. Do školy totiž přicházejí noví žáci z okolních obcí, a vznikají tak i nové kolektivy tříd. Cílem adaptačního kurzu je, aby se děti seznámily, našly si co nejdříve kamarády, naučily se spolupracovat. Během pobytu má jejich třídní učitel jedinečnou možnost poznat je v situacích, jež ve školním prostředí nejsou běžné. V letošním roce však měl adaptační kurz zcela jinou podobu. Program byl pro děti připraven přímo ve škole. První část programu, který byl zaměřen na vzájemné poznávání a týmovou spolupráci, vedla školní psycholožka Mgr. Barbora Čechová. Děti měly možnost blíže poznat své spolužáky, a aby při plnění úkolů uspěly, musely si pozorně naslouchat. Další aktivity, sportovní soutěže a hry si pro děti připravily třídní učitelky. Celý program zrcadlil snahu vést žáky k toleranci, posílení kladných vztahů, budování zdravého kolektivu a týmové spolupráce. Na závěr si děti vytvořily památku – třídní tričko. Adaptační seminář tak dětem poskytl první společné zážitky v novém kolektivu.

Mgr. Monika Richterová, Mgr. Zita Nyklová, Mgr. Jana Sýkorová

 

A tady jsou postřehy našich šesťáků:

Adaptační kurz se mi líbil, jelikož jsme hráli hodně her, při kterých bylo velmi veselo. Jsem rád, že jsem se ho mohl zúčastnit, protože jsem více poznal své spolužáky a spolužačky. Bylo to super!!!!!

Adapťák se mi líbil a nejvíce se mi líbilo barvení a podepisování triček. Naše třída je super.

Líbily se mi všechny aktivity, které jsme na adapťáku dělali. Zajímavé byly seznamovací hry. Byl jsem rád, že jsem poznal nové spolužáky. Nejvíce mě bavila výroba potisku vlastního trička.

Adapťák byl super. Zjistila jsem, co dokážu já a co dokážou ostatní, a potkala jsem nové lidi.

Spousta soutěží, her, zábavy, malování triček a mnoho dalších aktivit, které naplnily naše dva školní dny bez učení. Celý adapťák byl parádní a moc jsme si to užili. Všichni jsme se loučili s pocitem, že máme fajn třídu a kolektiv. Snad nám to vše vydrží a budeme táhnout vždy za jeden provaz. 

Letošní adapťák byl v mnoha věcech jiný než ty předešlé. Nekonal se mimo domov, ale museli jsem zůstat ve škole. Sportovali jsme, hráli jsme různé hry, seznamovali jsme se, povídali jsme si s paní psycholožkou, vyráběli jsme třídní trička. Díky adapťáku jsme se dali všichni dohromady!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PřílohaVelikost
foto 6.A.jpg1.79 MB
foto 6.B.jpg5.74 MB
foto 6.C.jpg2.58 MB