OPATŘENÍ OD 2.11. - INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci  pokračuje distanční výuka i po 2.listopadu.  Žáci mají stanovený nový rozvrh on-line hodin.
Víme, že běžná výuka je nenahraditelná, ale musíme upozornit na fakt, že  práce budou  známkovány a klasifikace se promítne do pololetního hodnocení (zejména u starších žáků).
Je to pro všechny tíživá situace. Mohu vás ujistit, že všichni učitelé by raději vzdělávali žáky ve škole.
Obracím se na vás s prosbou o součinnost a podporu při vzdělávání dětí. Na děti se přenáší nervozita, stresy dalších členů rodiny. Někteří odmítají plnit zadané úkoly, podvádějí nebo vyrušují při on-line výuce. Bylo by dobré v této nelehké době naladit sebe i děti k otevřené komunikaci.
Všichni pedagogové školy jsme připraveni vás podpořit.
 
Nabízíme také pomoc školního psychologa:
 
Aktuální informace k ošetřovnému naleznete zde: 
 
Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy