INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 18. 11. 2020

 

 

Vážení rodiče,

dle pokynu Ministerstva zdravotnictví nastupují žáci 1. a 2. tříd od středy 18.11.2020 do školy k prezenčnímu vzdělávání.

Další ročníky pokračují v distančním vzdělávání.

 

V provozu bude také školní jídelna. Žáci 1. a 2. tříd, kteří jsou přihlášeni ke stravování, budou mít od středy přihlášený oběd. Pokud rodiče nemají o stravování dítěte ve škole zájem, musí je odhlásit. 

Školní jídelna nabízí obědy také žákům 3.-9. ročníku za dotovanou cenu a cizím strávníkům. Tyto obědy budou vydávány do vlastních nádob u zadního vstupu ŠJ. 

Školní svačiny nebudou zajišťovány.  Oběd přihlaste/odhlaste prostřednictvím www.strava.cz  

 

Pravidla pro výuku žáků 1. a 2. tříd:

 

  1. Rozvrh vyučování od 7.50 h. do 11.30 h.

  2. Zakázán zpěv a sportovní činnosti.

  3. Zákaz pobytu ve škole žákům, kteří mají příznaky virového onemocnění. 

  4. Provoz školní družiny bude k dispozici pro přihlášené žáky 1. a 2. tříd, žáci budou v odděleních podle tříd. Informujte vychovatelky o času odchodu z družiny. 

  5. Žáci a zaměstnanci školy (i ostatní osoby pohybující se po škole) mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.

 

Přeji všem zdraví a sílu, abychom vše zvládli a brzy se mohli setkat ve škole se všemi žáky. 

 

Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy