INFORMACE PRO RODIČE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 2. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném  režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021  ZDE): 

⚫ nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince platí  podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max.  do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle  manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE), 

pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace  o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na  dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více ZDE