Informace pro rodiče předškoláků před zápisem do první třídy

 

Blíží se zápis do první třídy základní školy, který bývá pro mnohé z rodičů příležitostí se s učitelkami základní školy poradit o školní zralosti dítěte. Protože nám současná pandemická situace nedovoluje setkat se osobně a jsme nuceni zápis opět realizovat pouze elektronicky, dovolte mi, abych zde rodičům předškoláků nastínila základní znalosti a dovednosti, které by mělo dítě při nástupu do školy ovládat.

První a snad i tou nejzákladnější podmínkou pro hladký vstup do školy je to, že se dítě na školu těší, rádo se učí novým věcem, je zvídavé, dokáže se soustředit na svůj úkol a ať už se jedná o omalovánku či třeba stavbu z kostek, práci dokončí.

Dalším důležitým předpokladem školní úspěšnosti je správná výslovnost všech hlásek. Jestliže má dítě stále ještě nějakou řečovou vadu, je nejvyšší čas spojit se s odborníky a začít na jejím odstranění urychleně pracovat. Zde skutečně není na co čekat. S dobrou výslovností úzce souvisí schopnost rozlišovat tzv. náslovnou hlásku, tedy že dítě správně určí, čím které slovo začíná. Dále dokáže slova dělit a roztleskávat na jednotlivé slabiky. Tyto dovednosti jsou nezbytné pro nácvik prvopočátečního čtení a psaní.

Dobře připravený předškolák zná své celé jméno a adresu, jména a příjmení rodičů a sourozenců, umí stříhat, lepit, obléknout se a zavázat si tkaničky, zvládá osobní hygienu, vydrží soustředěně poslouchat při četbě, poznává všechny barvy a také základní geometrické tvary, z hromádky prvků dokáže vybrat určený počet do deseti, vypráví krátký příběh podle obrázkové osnovy, ve dvou skupinách prvků určí, jak se liší, zná dny v týdnu a roční období, správně drží tužku a umí pečlivě vybarvovat, dokáže se podepsat velkými tiskacími písmeny, zvládá pravidla společenského styku, tedy umí pozdravit, poděkovat, o něco požádat, uklízí si hračky, pomáhá doma s přiměřeně náročnými pracemi, umí jíst příborem a slušně stolovat.

Pokud vás v tuto chvíli napadlo, že je toho opravdu hodně, máte pravdu. Ale nemusíte se strachovat, pokud vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu, mělo by být na nástup do první třídy dobře připraveno.

Správně se rozhodnout o tom, zda dítě již má nastoupit do školy či případně požádat o odklad jeho školní docházky, je velmi těžké. Neohlížejte se při rozhodování na jiné děti, nenechejte se ovlivnit tím, kdo také jde či nejde do školy. V tuto chvíli záleží jen a jen na vašem dítěti a chybné rozhodnutí pak může na dlouho ovlivnit jeho školní úspěšnost.

Pokud pořád ještě váháte, dovolte mi jednu radu na závěr. Důvěřujte učitelkám ze školky a dejte na jejich doporučení. Věřte, že znají vaše dítě velmi dobře, mohou ho sledovat při situacích, které doma nenastávají a mají dlouholeté zkušenosti.

Přeji vám všem krásné léto a společně s ostatními zaměstnanci školy se budu těšit na naše nové prvňáčky.

 

Mgr. Šárka Thibaud