ÚNIKOHÁ HRA – HLEDÁNÍ PITNÉ VODY V 5. B

 

Dne 22. dubna slaví svátek naše Země. Děti v 5. B si při této příležitosti zahrály únikovou hru, ve které se ocitly uprostřed Tichého oceánu na Tajemném souostroví. Několik dní putovaly a snažily se nalézt pramen pitné vody. 

Na začátku hry získaly mapu souostroví s popisem jednotlivých míst. Aby nalezly to pravé místo, musely splnit několik úkolů. Výsledkem každého úkolu byla indicie potřebná k nalezení místa s pitnou vodou. 

První indicii získaly, pokud správně vyluštily křížovku, ve které uplatnily své znalosti z vlastivědy, přírodovědy, či ekologie. Pokud chtěly získat indicii druhou, musely zařadit odpad do správných kontejnerů. Nakonec vyluštily šifru, ve které se ukrývala třetí indicie. Všechny tři indicie dohromady je dovedly na ostrov s pitnou vodou.

Děti si únikovou hru moc užily a hledání pramene je moc bavilo.

Mgr. Vendula Richterová

 

 
PřílohaVelikost
7.jpg79.59 KB
6.jpg73.76 KB
5.jpg48.94 KB
4.jpg36.03 KB
2.jpg101.18 KB