Projekty EU

SPOLUPRACÍ K PROFESIONALITĚ, financován z Operačního programu OPVVV

Spoluprací k profesionalitě financován z Operačního programu OPVVV

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ, financován z Operačního programu OPVVV

Vzděláváním ke kvalitě financován z Operačního programu OPVVV

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003794

 

Realizace od 1.7.2017 – 31.5.2019

Rozpočet: 1.195.857 Kč

 

VÝZVA Č. 56 - VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

 

číslo výzvy: 56

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2170

Realizace 1.7.2015 – 31.12.2015

Rozpočet: 506.018 Kč

 

Náplň projektu:

ROBOTELY DO VÝUKY

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT - BUDOUCNOST

SPRÁVNÝ OBOR - ZÁKLAD ÚSPĚCHU

PŘEHLED HOTOVÝCH ŠABLON A JEDNOTLIVÝCH SAD

 
Bylo vytvořeno celkem 840 digitálních učebních materiálů z různých předmětů ve 14 šablonách (každá šablona se skládá ze 3 sad po 20 materiálech).
 
Kontaktní osoba :            Mgr. Jana Glombová 

EU PENÍZE ŠKOLÁM

 

EU PENÍZE ŠKOLÁM - plakát

Syndikovat obsah