Projekty EU

MODERNIZACE PC UČEBEN ZŠ KLIMKOVICE 2020

VZDĚLÁVÁNÍ KE KVALITĚ 2 - ŠABLONY II (od 1.9. 2019 – 31.8.2021)

Název: Vzdělávání ke kvalitě 2 Šablony II (od 1.9. 2019 – 31.8.2021)
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012821
Název zdroje a dotačního programu: Výzva č. 02_18_063 Šablony II
Částka dotace: 1 500 000,- Kč
Témata:

PUBLICITA - VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ 2

ZAHRADA S PŘÍRODNÍMI PRVKY ZŠ KLIMKOVICE

 

 

Název projektu: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Klimkovice

Akceptační číslo: 09261862

Příjemce podpory: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace

MODERNIZACE PC UČEBEN ZŠ KLIMKOVICE od 2019 - 2020

Název: Modernizace PC učeben ZŠ Klimkovice od 2019 - 2020
Registrační číslo: ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0417
Název zdroje a dotačního programu: Výzva č. 24 – Základní školy II
Částka dotace:   2 700 000,- Kč
 

PŘÍMÁ A JASNÁ PODPORA ŠKOLSKÉ INKLUZE – otázka školy, rodiny, okolí 2018/2019

Název: Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí 2018/2019
 
Žadatel: Slezská univerzita v Opavě, Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239
Název zdroje a dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doučování žáků ohrožených neprospěchem.

PŘÍMÁ A JASNÁ PODPORA ŠKOLSKÉ INKLUZE – otázka školy, rodiny, okolí 2017/2018

Název: Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí 2017/2018
 
Žadatel: Slezská univerzita v Opavě, Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239
Název zdroje a dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doučování žáků ohrožených neprospěchem.

SPOLUPRACÍ K PROFESIONALITĚ, financován z Operačního programu OPVVV

Spoluprací k profesionalitě financován z Operačního programu OPVVV

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516

Spoluprací k profesionalitě od 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020

Částka dotace:   financováno Společností pro kvalitu školy

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ, financován z Operačního programu OPVVV

Vzděláváním ke kvalitě financován z Operačního programu OPVVV

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003794

 

Realizace od 1.7.2017 – 31.5.2019

Rozpočet: 1.195.857 Kč

 

VÝZVA Č. 56 - VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

 

číslo výzvy: 56

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2170

Realizace 1.7.2015 – 31.12.2015

Rozpočet: 506.018 Kč

 

Náplň projektu:

Syndikovat obsah