Projekty školy

ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT - PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ 2018

 

16. SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2017

 

Dotace z rozpočtu MSK

 

ZŠ Klimkovice získala dotaci z rozpočtu Moravskoslezského krajena akci "16. Evropské setkání mládeže" v Klimkovicích

ve výši 54.536 Kč, která hradila dopravu účastníků setkání v průběhu programu realizovaného v době od 18.-22.7.2017.

 

RORÝSI OPĚT VE ŠKOLE 2016/2017

 

PROJEKT EMISE 2016/2017

EMISE – vzdělávání a osvěta financován z prostředků SFŽP ČR, v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství.

2016/2017

SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME, PROJEKT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016/2017

ROZVOJOVÝ PROGRAM NA PODPORU ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A ŠKOLNÍCH SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů
Realizace od 1.1.2015 – 31.12.2016

Jaro ožívá aneb „Rorýsí škola“

 

 

Jaro ožívá je mezinárodní projekt, jenž se snaží zvýšit zájem dětí o přírodu a ochranu stěhovavých druhů ptáků. Hlavním cílem projektu je zasvětit děti do fenoménu ptačí migrace a aktivně je zapojit do činností na podporu ochrany ptáků a jiných živočichů. 

DEN ZDRAVÍ

DEN ZDRAVÍ
Ročník: 1. - 9.
Cíl projektu:

ŠKOLNÍ ČASOPISY

ŠKOLNÍ ČASOPISY
Ročník: 1. - 9.
Cíl projektu:

PROJEKT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY

PROJEKT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY
Ročník: 1. - 9.
Cíl projektu:

Syndikovat obsah