Historie

UČITELÉ ŠKOLY

 

1913 – 1921

Antonín Böhm

1913 – 1938

Natalie Kaštovská

1913 – 1914

Marie Vavrečková

1913 – ????

Žofie Čubáková

ŘEDITELÉ ŠKOLY

 

1913 – 1915

Adolf Sýkora

1915 – 1921

Eduard Štefek

1921 – 1934

Antonín Böhm

1934 – 1938

Jakub Turek

1938 – 1938

UČITELÉ PŮSOBÍCÍ NA OBECNÉ ŠKOLE V KLIMKOVICÍCH

 

Řídící učitelé

 

1877 - 1912

Josef Hradil

1912 - 1919

Rudolf Vavrečka

1919 - 1938

Romuald Kupka

MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA

Úsilí o zřízení české měšťanské školy v Klimkovicích sahá do prvních let tohoto století. Myšlenka vznikala v době, kdy do našeho školství hrubě zasahovalo poněmčování, jež v Klimkovicích bylo podporováno místní správou Wilczkova panství, blízkostí Vítkovických železáren a válcoven trub ve Svinově.

OBECNÁ ŠKOLA

 

POČÁTKY ŠKOLSTVÍ V KLIMKOVICÍCH

 
Dnes se již asi těžko dopátráme zpráv o počátcích školství v Klimkovicích. Velký požár, který postihl město v roce 1854, jemuž padl za oběť kostel, zámek a fara a který také zničil celý městský archív, zanechal v popelu patrně i všechny záznamy o počátcích zdejší školy.

Syndikovat obsah