Ze života školy

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY - DŮLEŽITÉ

Vážení rodiče, milí žáci

 

v pátek 25.9.2020 v ZŠ Klimkovice nebude vyhlášeno ředitelské volno.

Bude probíhat běžná výuka, pokud nebude vyhlášeno mimořádné opatření.

Další informace budou aktuálně sdělovány.

Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy

 

"ADAPŤÁK" TŘÍDY 6.B

 

 

 

 

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

 

 

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

– určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

 

Rozhodnutí vlády - roušky při vyučování

 

Na základě dnešního rozhodnutí vlády začíná s účinností od zítřejšího dne, tedy pátku 18. 9.,

platit ve škole povinnost mít zakrytá ústa a nos vhodným ochranným prostředkem nejen ve společných prostorách školy,

ale i v učebnách během výuky a o přestávkách.

"ADAPŤÁK" TŘÍDY 6.C

 

 

 

Český den proti rakovině

 

 

 

Základní škola Klimkovice se i v tomto školním roce zapojuje do celostátní sbírkové akce s názvem Český den proti rakovině, která kvůli koronavirové epidemii proběhne v náhradním termínu ve středu 30.9.2020.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví od 10.9.2020 je povinností žáků nosit roušku ve společných prostorách školy.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021, 1. ZÁŘÍ 2020

Vážení rodiče,

před zahájením školního roku od 1.9.2020 bych vám chtěla poskytnout několik informací o hygienických opatřeních.

SEZNAM ŠKOLNÍCH POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU

 

Vážení rodiče,

prosím zkontrolujte a doplňte dětem připravené školní potřeby DO 1. TŘÍDY:

 

Aktovka

Obal na sešity, na učebnice a pracovní sešity (6 ks A4, 4 ks A5) + obaly na AJ (2 ks)

Zásobník na písmena a slabiky (NE NA ČÍSLA)

SEZNAM ŠKOLNÍCH POMŮCEK PRO 2. TŘÍDU

Vážení rodiče,

prosím zkontrolujte a doplňte dětem školní potřeby DO 2. TŘÍDY na školní rok 2020/ 2021:

Složky na sešity a pracovní sešity                                                                                          

Syndikovat obsah