Ze života školy

Anketa Mléko a ovoce do škol

 

Dějepisná exkurze do Národního památníku II. světové války v Hrabyni

 

 

Osmáci navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Ostravě

 

 

V dubnu žáci osmého ročníku navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Ostravě.

Jarní úroda ze skleníku

 

 

 

DOPIS PRO RODIČE - INFORMACE OD PANÍ ŘEDITELKY

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás informovala o opatřeních týkajících se plánované výstavby kruhového objezdu v centru města.

Protože jedna z objízdných tras povede přes ulici Vřesinskou a Polní, upozorňuji vás na zvýšené dopravní nebezpečí v těchto ulicích, po kterých dopravujete své děti do školy nebo po nich děti samy procházejí.

PROSBA - "HLÍDAČI PŘECHODŮ"

KRUHOVÝ OBJEZD - MAPA

VÝSTAVBA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - INFORMACE

Výstavba okružní křižovatky.

 

Pro zlepšení dopravní situace v centru města bude vybudována v místě křižovatky ulic Lidická a Čs. armády okružní křižovatka, která zvýší plynulost a bezpečnost dopravy v našem městě. Navíc při havarijní situaci na dálnici D1, zejména při uzavírce tunelu, usnadní průjezd městem místním řidičům.

 

Den Země v Zoo Ostrava

 

 

„Řekněme stop zbytečným plastům“

 

 

Syndikovat obsah