Ze života školy

Halloween ve 4. B a 4. A

 

 

 

Dějepisná exkurze do Osvětimi

 

 

Netradiční výuka vlastivědy

 

 

 

Dne 15. října se žáci 5.C přesunuli do 19. století a po celý den se věnovali vynálezcům, vědcům a objevitelům, kteří se zasloužili o rozvoj průmyslu, vědy a techniky.

4. A a 4. B NA MĚSTSKÉM ÚŘADU V KLIMKOVICÍCH

 

 

 

Návštěva Divadla loutek v Ostravě žáky 4. a 5. ročníku

 

 

V pondělí 7. října navštívili žáci 4. a 5. ročníku Divadlo loutek v Ostravě, aby zhlédli představení Ronja, dcera loupežníka.

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU 16. - 18. 10. 2019

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ 4. - 5. 11. 2019

Sběr elektroodpadu 14. 10. - 18. 10.

 

Evropský den jazyků se studenty Jazykového gymnázia Pavla Tigrida

 
 
 
 

Prázdninové služby na školní zahradě

 

 

Letošní prázdniny školní zahradu navštívilo 45 žáků, někteří dokonce i 8x!

Syndikovat obsah