Ze života školy

Pravěký den ve 4.A

Lyžařský výcvik

V termínu od 9. do 13. února se uskutečnil lyžařský výcvik žáků 7. ročníků (celkem 53 dětí). Žáci byli ubytování v chatkách v  rekreačním středisku Polanka v Beskydech. Sněhové podmínky byly letos vynikající a perfektně upravenou  sjezdovku  využívala jen naše škola.

Studenti a učitelé z 1st International School of Ostrava na ZŠ Klimkovice

 

 

Od národního obrození po vznik České republiky – projektový den 5.A

 

 

Masopustní maskot ZŠ Klimkovice

Poznáš-li své město, poznáš celý svět!

 

To je název vzdělávacího programu, jehož cílem bylo představit žákům Turistické informační centrum v Klimkovicích a vysvětlit jim smysl těchto TIC v rámci celé ČR a rovněž Evropy. Žáci měli možnost poznat své město „očima“ turisty a seznámit se s propagačními materiály z okolí.

V. A a naše cesta do Vesmíru

Čertí škola

 

Žáci 1. A a 1. B si předvánoční čas ve škole ozvláštnili projektovým dnem s názvem Čertí škola.

Převlečeni za čertíky procvičovali čtení, psaní, počítání.

Odměnou za netradiční výuku jim byla sladká nadílka.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA DEVÁŤÁKŮ

 

V pátek 5. 12. i u nás ve škole chodil Mikuláš a obdarovával hodné děti nadílkou... A zlobivce odnesl čert v pytli do pekla...

 

 

 

21. SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU, 6. 12. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndikovat obsah