Ze života školy

„VYPNI A BĚŽ“

„Vypni a běž“

Beseda s Adolfem Dudkem

Ve středu 2. 4. 2014 Městská knihovna Klimkovice uspořádala akci pro žáky třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Navštívil nás ilustrátor knih pro děti Adolf Dudek.

Projektový den v OZO Ostrava

Středu 26. 3. prožili třeťáci ZŠ netradičně, a to výukou v OZO Ostrava.

Seznámili se s tříděním odpadu, sami si to i vyzkoušeli, kreslili, luštili hádanky, sledovali krátké instruktážní filmy.

Celou výukou prolínala soutěž družstev, nechybělo závěrečné vyhodnocení a ocenění práce dětí.

Akce byla zdařilá a všem se velmi líbila.

Projektový den druhých tříd ke Dni Země

Dne 2.4. 2014  naši školu navštívila lektorka organizace Hájenka z Kopřivnice, která měla pro děti druhých tříd připravený 90 minutový  naučný program „ Jak pomoci víle Mlžence“. Náplní tohoto programu bylo seznámení se s odpady, jeho tříděním a druhotnými surovinami, recyklací a vysvětlením pojmu ekologie.  Program byl nejen naučný, ale také zábavný.

PROJEKT ,,Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“

Ve středu 5.3. navštívili žáci 1.tříd městskou knihovnu v rámci projektu,,Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“. Na prvním setkání se dozvěděly, kolik je v knihovně knížek, jakým způsobem jsou řazeny, která barva odpovídá jejich věku.

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik probíhal ve dnech 24. 2. – 28. 2. v rekreačním středisku Polanka v Beskydách. Letos nám počasí nepřálo a výcvik probíhal za krásného počasí, ale bez sněhu. Přesto si děti tyto dny užily. Žáci se v družstvech účastnili sportovně závodivých her a soutěží (např. celotýdenní soutěž Polanecké hry), turnaje v kopané, bowlingu a frisbee.

Divadelní představení pro 8. ročník– DÍVKA S POMERANČI

Dne 13.3.2014 se žáci osmých tříd zúčastnili divadelního představení „Dívka s pomeranči“.

Finanční gramotnost na Základní škole v Klimkovicích

Asi jste již slyšeli, že ekonomická krize je stále aktuální a nezbývá než šetřit. Ale co děti? Umí šetřit, nebo jsou pro ně finance velkou neznámou a lehko se můžou stát obětí půjček. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb.

Klimnet myslí i na dopravní bezpečnost

PROFESNÍ TÝDEN na ZŠ Klimkovice

V letošním školním roce jsme poprvé zorganizovali pro naše žáky 9. tříd „Profesní týden“. Reagovali jsme tak na stoupající poptávku středních škol regionu informovat žáky o možnostech studia, a to přímým kontaktem s nimi. Rozhodli jsme se využít týdne od 4. 2. do 7. 2., kdy jsou žáci už těsně před svým důležitým rozhodnutím, kterou střední školu si vybrat.

Syndikovat obsah