Ze života školy

Krajská žákovská ekologická konference na SPŠCH aG v Ostravě

 

Dne 8.4.2014 se konala krajská žákovská ekologická konference na SPŠCH aG v Ostravě. Naší školu prezentovali žáci přírodovědného kroužku z 3.-5. ročníku.

Den Země na Základní škole v Klimkovicích

V letošním roce patřil na naší škole 15. duben projektovému dni, jenž byl zaměřený na ekologickou tematiku. Den Země nesl podtitul Místo, kde žijeme. Pro žáky byl připraven pestrý program činností, který upozornil na to, že globální problémy lidstva se dotýkají nás všech, zasahují do našeho každodenního života, ovlivňují životní prostředí v našem nejbližším okolí. 

„VYPNI A BĚŽ“

„Vypni a běž“

Beseda s Adolfem Dudkem

Ve středu 2. 4. 2014 Městská knihovna Klimkovice uspořádala akci pro žáky třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Navštívil nás ilustrátor knih pro děti Adolf Dudek.

Projektový den v OZO Ostrava

Středu 26. 3. prožili třeťáci ZŠ netradičně, a to výukou v OZO Ostrava.

Seznámili se s tříděním odpadu, sami si to i vyzkoušeli, kreslili, luštili hádanky, sledovali krátké instruktážní filmy.

Celou výukou prolínala soutěž družstev, nechybělo závěrečné vyhodnocení a ocenění práce dětí.

Akce byla zdařilá a všem se velmi líbila.

Projektový den druhých tříd ke Dni Země

Dne 2.4. 2014  naši školu navštívila lektorka organizace Hájenka z Kopřivnice, která měla pro děti druhých tříd připravený 90 minutový  naučný program „ Jak pomoci víle Mlžence“. Náplní tohoto programu bylo seznámení se s odpady, jeho tříděním a druhotnými surovinami, recyklací a vysvětlením pojmu ekologie.  Program byl nejen naučný, ale také zábavný.

PROJEKT ,,Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“

Ve středu 5.3. navštívili žáci 1.tříd městskou knihovnu v rámci projektu,,Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“. Na prvním setkání se dozvěděly, kolik je v knihovně knížek, jakým způsobem jsou řazeny, která barva odpovídá jejich věku.

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik probíhal ve dnech 24. 2. – 28. 2. v rekreačním středisku Polanka v Beskydách. Letos nám počasí nepřálo a výcvik probíhal za krásného počasí, ale bez sněhu. Přesto si děti tyto dny užily. Žáci se v družstvech účastnili sportovně závodivých her a soutěží (např. celotýdenní soutěž Polanecké hry), turnaje v kopané, bowlingu a frisbee.

Divadelní představení pro 8. ročník– DÍVKA S POMERANČI

Dne 13.3.2014 se žáci osmých tříd zúčastnili divadelního představení „Dívka s pomeranči“.

Finanční gramotnost na Základní škole v Klimkovicích

Asi jste již slyšeli, že ekonomická krize je stále aktuální a nezbývá než šetřit. Ale co děti? Umí šetřit, nebo jsou pro ně finance velkou neznámou a lehko se můžou stát obětí půjček. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb.

Syndikovat obsah