Ze života školy

Včelařská výstava

 

 

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

 

Podzimní sběr starého papíru na ZŠ Klimkovice

 

Ve dnech 15. – 17. 10. 2014 proběhl na Základní škole Klimkovice pozimní sběr starého papíru. Výtěžek z této akce bude příspěvkem také pro školní projekt Adopce na dálku.

 

Dějepisná exkurze do Osvětimi a Krakowa

Je nutné mladé generaci vyprávět o historii, je také přínosné, když si o smutných okamžicích dějin přečteme  v učebnici, ale za nejdůležitější považuji, když si žáci mohou vše  prohlédnout na vlastní oči. Proto jsme i letos vyrazili s žáky 9, ročníku na dějepisnou exkurzi do Polska.

1. světová válka v literatuře a filmu

PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ

 

V úterý 7. 10. 2014  navštívily děti prvních tříd místní knihovnu.

Projekt o ježkovi ve II.B

PA080031.JPG (640×480)

 

Po tři říjnové dny nás vyučováním ve II. B provázel ježek. Projekt „Kam chodí ježek spát?“ prolínal všemi vyučovacími předměty.

TONDA OBAL NA CESTÁCH

 

Na této ekologické akci se žáci 1. a 2. stupně dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Žáci měli možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů, zahrát si eko-hry a získat drobné ceny. Program byl přizpůsoben věku žáků.

Vojáci, zbraně a hrdinové v literatuře - beseda pro žáky 4. a 5. ročníku

 

KNIHOLYMPIÁDA, 24. 9. 2014

Ve středu 24. 9. 2014 se žákyně 6.A naší školy zúčastnily 1. ročníku Kniholympiády v havířově. Vše pořádalo Klubko dětských knihoven Moravskoslezského kraje a akci finančně podpořil Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

Syndikovat obsah