Ze života školy

Netradiční setkání v knihovně

V březnu navštívili žáci 5. - 8. tříd Městskou knihovnu v Klimkovicích, aby se seznámili se světem fantasy prostřednictvím výtvarných děl a literatury. Už na první pohled děti zaujaly tváře z fantasy knih, které ztvárnil brněnský výtvarník Tomáš Beňo.

Projektový den v pátých třídách: OD NÁRODNÍHO OBROZENÍ K SAMETOVÉ REVOLUCI

Na konci I. pololetí proběhl 25. ledna v  V.A a také v V.B projektový den se zajímavým názvem – Od národního obrození k sametové revoluci. Tato procházka dějinami měla několik zastavení, která byla pro žáky zajímavá.

Den na SPŠCHaG v Ostravě

V rámci projektu "Aplikovaná chemie" prožili naši žáci 8. a 9. tříd 29. 11. 2012 "Den ve škole" na SPŠCHaG v Ostravě.

Vyzkoušeli si mnoho zajímavých chemických pokusů, biologických pozorování a řešení zajímavých úkolů na počítačích. Naše spolupráce bude pokračovat i v druhém pololetí školního roku.

Setkání u vánočního stromu na Základní škole Klimkovice

Již po devatenácté se otevřely dveře naší základní školy všem, kteří se rozhodli strávit sobotní odpoledne 8. prosince 2012 příjemnými setkáními, nákupem dárků i zábavou v podobě vystoupení žáků školy.

ČERTÍ ŠKOLIČKA v prvních třídách

Ve středu 5.12. se uskutečnil v 1.A a v 1.B projektový den Čertí školička.

Děti přišly převlečeny za čerty, anděly i Mikuláše a celý den se v těchto maskách učily.

PROJEKTOVÝ DEN K VÁNOČNÍMU STROMU, 20. 11. 2012

Již tradičně se v adventním čase koná na Základní škole v Klimkovicích  projektový den, kdy se připravujeme na Setkání u vánočního stromu. V úterý 20. listopadu se takový netradiční den ve škole znovu uskutečnil.  V předchozích letech sestavovaly program učitelky a připravovaly pro žáky širokou nabídku dílen s různým zaměřením. A jak to vypadalo letos?

Beseda s Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem

 

DEN PREVENCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KLIMKOVICE, 7. 11. 2012

 

Ve středu7. listopadu 2012 proběhl na naší škole pro žáky II. stupně projektový den nazvaný Den prevence. Celé dopoledne se žáci věnovali tématům z oblasti negativních jevů. Mezi ně patřila tato témata – šikana, kyberšikana, závislosti a poruchy příjmu potravy. S některými tématy se už žáci setkali, některé poznatky byly pro ně nové.

Dějepisná exkurze

 V letošním roce se podařilo na Základní škole v Klimkovicích zorganizovat pro žáky zajímavou dějepisnou exkurzi. Dne 16.října vyrazily třídy VIII.A a VIII.B  do Památníku 2.světové války v Hrabyni, největšího  památníku tohoto druhu v naší republice, který se nachází mezi Ostravou a Opavou.

Studenti z Würzburgu na Základní škole Klimkovice

Ústav cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě již celou řadu let úzce spolupracuje s partnerskou univerzitou Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Studenti učitelství jsou zapojeni do projektu Internacionalizace studia učitelství. Během svého studia mají v rámci speciálního výukového programu možnost navštívit různé země, aby poznali jejich školský systém a školní prostředí.

Syndikovat obsah