Ze života školy

PROJEKT ,,Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“

Ve středu 5.3. navštívili žáci 1.tříd městskou knihovnu v rámci projektu,,Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“. Na prvním setkání se dozvěděly, kolik je v knihovně knížek, jakým způsobem jsou řazeny, která barva odpovídá jejich věku.

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik probíhal ve dnech 24. 2. – 28. 2. v rekreačním středisku Polanka v Beskydách. Letos nám počasí nepřálo a výcvik probíhal za krásného počasí, ale bez sněhu. Přesto si děti tyto dny užily. Žáci se v družstvech účastnili sportovně závodivých her a soutěží (např. celotýdenní soutěž Polanecké hry), turnaje v kopané, bowlingu a frisbee.

Divadelní představení pro 8. ročník– DÍVKA S POMERANČI

Dne 13.3.2014 se žáci osmých tříd zúčastnili divadelního představení „Dívka s pomeranči“.

Finanční gramotnost na Základní škole v Klimkovicích

Asi jste již slyšeli, že ekonomická krize je stále aktuální a nezbývá než šetřit. Ale co děti? Umí šetřit, nebo jsou pro ně finance velkou neznámou a lehko se můžou stát obětí půjček. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb.

Klimnet myslí i na dopravní bezpečnost

PROFESNÍ TÝDEN na ZŠ Klimkovice

V letošním školním roce jsme poprvé zorganizovali pro naše žáky 9. tříd „Profesní týden“. Reagovali jsme tak na stoupající poptávku středních škol regionu informovat žáky o možnostech studia, a to přímým kontaktem s nimi. Rozhodli jsme se využít týdne od 4. 2. do 7. 2., kdy jsou žáci už těsně před svým důležitým rozhodnutím, kterou střední školu si vybrat.

Zápis žáků do prvních tříd

V úterý 28. ledna 2014 proběhl na ZŠ v Klimkovicích zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2014/2015. Učitelky základní školy zjišťovaly připravenost předškoláků ke školní docházce, zkoušely jejich znalosti barev i geometrických tvarů a určování počtu jednotlivých předmětů.

Rossumovi universální roboti otevírají dětem svět vědy

             Ve středu 5. února 2014 se uskutečnila exkurze žáků ZŠ Klimkovice na VŠB – TU v Ostravě Porubě. Touto akcí vyvrcholila výtvarná a literární soutěž o robotech, kterou pořádala Městská knihovna Klimkovice. Žáci naší školy se pokusili vytvořit dílka, která byla vzpomínkou na významného českého spisovatele Karla Čapka, od jehož úmrtí v prosinci 2013 již uplynulo 75 let.

DEJME ŠANCI APLIKOVANÉ CHEMII - projekt SPŠCHaG Heyrovského v Ostravě

V úterý 17. 12. 2013 se osmé a deváté třídy zúčastnily prohlídky Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského. Program byl velmi pestrý.

Žáci byli ještě s další školou rozděleni do pěti skupin. Každá skupina měla svého průvodce. Mohli jsme si vyzkoušet chemické pokusy, vytvořit svoji anglickou křížovku či pozorovat hmyz pod mikroskopem.

Vánoční besídka v I. A

V pátek 20.12. proběhly ve škole vánoční besídky. Žáci VIII.A si pro žáky I.A připravili nádherný program. Po vzájemném představení se, se všichni rozdělili do tří družstev a plnili zajímavé úkoly z vánočního kvízu, ti odvážnější pak pantomimou předváděli zimní sporty. Společně se všichni rozloučili vánočními koledami.

Syndikovat obsah