Ze života školy

Projekt EDISON ve druhých třídách - RUMUNSKO

Ve dnech 9. 12. až 11. 12. byl na naší škole realizován projekt EDISON (více v záložce Informace). A jak probíhal tento projekt ve druhých třídách?

Dne 9. 12. navštívila děti studentka z Rumunska Bianca. S dětmi 2. A, 2. B a 5.B si zahrála pantomimu, společně zazpívala a zatančila na rumunské písničky. Děti jí předvedly své doposud získané znalosti angličtiny.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

V sobotu 7. 12. 2013 se naplnila Základní škola v Klimkovicích nejen dětmi, ale i jejich rodiči, blízkými a kamarády.  Proběhlo totiž jubilejní 20. setkání u vánočního stromu.

Tato akce, kterou škola každoročně pořádá, se stala v Klimkovicích již stálicí v kulturním dění a byla netrpělivě očekávaná jak dětmi, tak i dospělými.

ČERTOVSKÝ PROJEKT V PRVNÍCH TŘÍDÁCH

Ve čtvrtek 5. prosince se žáci I. B proměnili v čertíky z pekla I. kategorie. Po celý den pak společně plnili zapeklité čertovské úkoly a hádanky. Zpívali, tančili, kreslili, ale také počítali, psali a četli. Za úspěšné zvládnutí všech úkolů si na závěr odnesli sladkou odměnu.

Mgr. Šárka Thibaud

Projektový den – příprava na Setkání u vánočního stromu

     Předvánoční atmosféra zavládla na naší škole již v posledním listopadovém týdnu, kdy se v úterý 26.11.2013  uskutečnil projektový den na téma „Připravujeme se na Setkání u vánočního stromu“.

DEN PREVENCE, 6. 11. 2013

 Ve středu 6. listopadu 2013 proběhl na naší škole pro žáky II. stupně projektový den nazvaný Den prevence. Celé dopoledne se žáci věnovali tématům z oblasti prevence rizikového chování. Mezi ně patřily tyto okruhy – šikana, kyberšikana, závislosti a poruchy příjmu potravy. S některými informacemi se už žáci setkali, některé poznatky byly pro ně nové.

Podpořte žákyni naší školy v soutěži Příběhy 20. století

Kateřina Kopecká z VIII.A třídy se zúčastnila celostátní soutěže, kterou vyhlásila organizace Post Bellum a občanské sdružení Pant. Zpracovala příběh o  dětství své babičky.  I vy Katku můžete podpořit svým hlasováním v Ceně veřejnosti.

Projektový den "Svatý Martin"

Dne 11. listopadu proběhl ve třídě 5.A jednodenní projekt "Svatý Martin". Cílem bylo seznámit žáky se způsobem života v minulosti, připomenout některé zvyklosti pomocí pranostik a přiblížit významnou osobnost.

 

Základní školu Klimkovice navštívil pamětník holocaustu Luděk Eliáš

Základní škola Klimkovice se zapojila i letos do 9. ročníku celorepublikového projektu Příběhy bezpráví. V průběhu listopadu se na stovkách škol v celé republice budou konat filmové projekce a besedy s pamětníky.  V rámci tohoto projektu přijal pozvání na naši školu pan Luděk Eliáš, který v současné době bydlí v Klimkovicích.

Třída V. A v knihovně

5. listopadu jsme byli v knihovně na přednášce o středověku. Povídali jsme si hlavně o Karlu IV. Paní knihovnice nám přečetla několik pověstí. Také nám povídala o Svatováclavské koruně. Hráli jsme malé a veselé divadlo o Karlu IV. a jeho manželkách. Moc se mi to líbilo.

Dominika Němcová, V.A

 

Prohlédli jsme si velmi zajímavé knihy.

Natálie Ondrová, V.A

POZNEJ SPRÁVNOU TECHNIKU - I MY JSME TAM BYLI

Dne 17. 10. 2013 se na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě uskutečnila akce „POZNEJ SPRÁVNOU TECHNIKU“.

Syndikovat obsah