Ze života školy

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

  

Konečně – rekonstrukce Základní školy začala !!!

15.6.2014 byla zahájena rekonstrukce budovy naší základní školy. Stavbu provádí firma PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení.

Základní škola Klimkovice ve školním roce 2013/2014

Hurrááá prázdniny!!!

Už jsou vydaná vysvědčení – odměna za celoroční vzdělávací úsilí. Někdy to bylo docela těžké zvládnout všechny úkoly, které jsou zahrnuty ve vzdělávacím programu Tvořivá škola Klimkovice. Proto začíná čas odpočinku od školních úkolů, čas letních dobrodružství, poznávacích výletů a letních sportů.

 

Zdařilá spolupráce pokračuje

 

 

Městská knihovna v Klimkovicích a Základní škola v Klimkovicích úzce spolupracují již dlouhou dobu. Také v letošním roce proběhlo mnoho aktivit.

Scénické čtení v podání herců Lukáše Hejlíka a Alana Novotného

Ve čtvrtek 22. května 2014 měli žáci 8. a 9. ročníku naší školy skvělou příležitost zhlédnout v ZUŠ v Klimkovicích zvláštní kulturní program. Scénické čtení v podání herců Lukáše Hejlíka  a Alana Novotného bylo ojedinělým zážitkem, který přibližuje žákům literární tvorbu netradiční formou.

Mýdlo = hrdina dětí

Tento charitativní projekt je součástí aktuální kampaně UNICEF. Cílem této akce je zlepšit hygienické podmínky a přístup k nezávadné vodě pro děti v rozvojových zemích a v krizových oblastech, ale také upozornit veřejnost na tuto problematiku.

ABSOLVENTSKÁ TABLA ŽÁKŮ DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ

Letos poprvé si mohou občané Klimkovic prohlédnout absolventská tabla žáků devátých tříd Základní školy v Klimkovicích.

Projektový den – Den zdraví

Dne 7.5. 2014 uspořádala Základní škola v Klimkovicích pro své žáky projektový den na téma „Den zdraví“. Jeho cílem bylo získání základních znalostí a také dovedností z oblasti poskytování první pomoci, dopravní výchovy a zdravého životního stylu.

Dějepisná exkurze do Hrabyně

Ve středu 23. dubna 2014 vyrazili žáci VIII.A a VIII.B na dějepisnou exkurzi do Památníku 2. světové války v Hrabyni. Počasí se vydařilo, a tak jsme se všichni mohli vydat po stopách historie. Nejprve jsme navštívili hlavní budovu památníku. Tam už čekal průvodce s velmi zajímavým výkladem.

Knihovnické lekce pro 5. třídy

Dne 29. dubna se žáci pátých tříd vydali do knihovny, kde pro ně paní knihovnice připravila zajímavé vyprávění o komiksech. Seznámili se s historií komiksových příběhů jak v zahraničí, tak i u nás, prohlédli si spoustu knížek a na závěr si ve skupinkách zahráli krátké scénky ze známých komiksových příběhů.

Syndikovat obsah