Ze života školy

DEN PREVENCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KLIMKOVICE, 7. 11. 2012

 

Ve středu7. listopadu 2012 proběhl na naší škole pro žáky II. stupně projektový den nazvaný Den prevence. Celé dopoledne se žáci věnovali tématům z oblasti negativních jevů. Mezi ně patřila tato témata – šikana, kyberšikana, závislosti a poruchy příjmu potravy. S některými tématy se už žáci setkali, některé poznatky byly pro ně nové.

Dějepisná exkurze

 V letošním roce se podařilo na Základní škole v Klimkovicích zorganizovat pro žáky zajímavou dějepisnou exkurzi. Dne 16.října vyrazily třídy VIII.A a VIII.B  do Památníku 2.světové války v Hrabyni, největšího  památníku tohoto druhu v naší republice, který se nachází mezi Ostravou a Opavou.

Studenti z Würzburgu na Základní škole Klimkovice

Ústav cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě již celou řadu let úzce spolupracuje s partnerskou univerzitou Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Studenti učitelství jsou zapojeni do projektu Internacionalizace studia učitelství. Během svého studia mají v rámci speciálního výukového programu možnost navštívit různé země, aby poznali jejich školský systém a školní prostředí.

Adaptační pobyt žáků 6. tříd

V týdnu od 17.9. do 21.9. se žáci 6.A a 6.B vystřídali na adaptačním pobytu ve středisku Bílá holubice v Moravici – Mokřinkách, který základní škola organizuje ve spolupráci s Eko-info centrem Ostrava. Program dětem přinesl mnoho zajímavých aktivit, zlepšení dovedností v oblasti týmové spolupráce a bližší seznámení se spolužáky a třídními učitelkami.

SPOLEČNÉ MALOVÁNÍ

Dne 18. září 2012 se žáci z VIII.A a VIII.B vydali za malými prvňáčky. Byla čtvrtá vyučovací hodina a každý malý prvňáček se těšil na hodinu výtvarné výchovy. Začalo zvonit a všichni společně vyrazili před budovu školy. Než se pustili do malování, tak se před budovou školy všichni společně vyfotili. Pak už se rozdělily barevné křídy a všichni se s  chutí pustili do díla.

Částka utržená za sběr papíru putuje k „našemu“ lemurovi do ZOO Ostrava

Na Základní škole Klimkovice proběhl ve dnech 25. 4. – 27. 4. 2012 sběr starého papíru. Částka utržená ze sběru byla již potřetí věnována ZOO Ostrava. Vybraná částka slouží k pokrytí ročních výdajů spojených s chovem našeho adopčního zvířete LEMURA KORUNKATÉHO.

ROSTEME SPOLU, výjezdní pobyt žáků třídy V.A, 23. - 25. 5. 2012

 

Ve dnech 23. 5. – 25. 5. 2012 se uskutečnil společný pobyt žáků 5. A na chatě v Hrádku. Ten byl završením dvouletého projektu „Rosteme spolu“, který byl zaměřen na osobnostně  sociální rozvoj žáků a zlepšování vztahů ve třídě.

Děti se na setkání s lektorkami vždy velmi těšily a odnášely si ze společně prožitých hodin pokaždé něco nového.

Mezinárodní sportovní trojutkání 23. 5. 2012

Dne 23. 5. 2012 se na naší škole v Klimkovicích konalo Mezinárodní sportovní trojutkání. Jako každým rokem k nám přijeli také soutěžící z okolních zemí, a to sportovci z Polska a Slovenska. I když jsou to naši blízcí „sousedé“, v ten den jsme v nich viděli soupeře, které musíme porazit.

ŠKOLNÍ VÝLET TŘETÍCH TŘÍD

Ve středu 23. 5. se uskutečnil školní výlet třetích tříd do Štramberku.

DEN ZEMĚ

Dne 18. 4. 2012 proběhl na Základní škole Klimkovice projektový den s názvem Životní prostředí – prostředí pro život.

Syndikovat obsah