Ze života školy

Klimnet myslí i na dopravní bezpečnost

PROFESNÍ TÝDEN na ZŠ Klimkovice

V letošním školním roce jsme poprvé zorganizovali pro naše žáky 9. tříd „Profesní týden“. Reagovali jsme tak na stoupající poptávku středních škol regionu informovat žáky o možnostech studia, a to přímým kontaktem s nimi. Rozhodli jsme se využít týdne od 4. 2. do 7. 2., kdy jsou žáci už těsně před svým důležitým rozhodnutím, kterou střední školu si vybrat.

Zápis žáků do prvních tříd

V úterý 28. ledna 2014 proběhl na ZŠ v Klimkovicích zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2014/2015. Učitelky základní školy zjišťovaly připravenost předškoláků ke školní docházce, zkoušely jejich znalosti barev i geometrických tvarů a určování počtu jednotlivých předmětů.

Rossumovi universální roboti otevírají dětem svět vědy

             Ve středu 5. února 2014 se uskutečnila exkurze žáků ZŠ Klimkovice na VŠB – TU v Ostravě Porubě. Touto akcí vyvrcholila výtvarná a literární soutěž o robotech, kterou pořádala Městská knihovna Klimkovice. Žáci naší školy se pokusili vytvořit dílka, která byla vzpomínkou na významného českého spisovatele Karla Čapka, od jehož úmrtí v prosinci 2013 již uplynulo 75 let.

DEJME ŠANCI APLIKOVANÉ CHEMII - projekt SPŠCHaG Heyrovského v Ostravě

V úterý 17. 12. 2013 se osmé a deváté třídy zúčastnily prohlídky Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského. Program byl velmi pestrý.

Žáci byli ještě s další školou rozděleni do pěti skupin. Každá skupina měla svého průvodce. Mohli jsme si vyzkoušet chemické pokusy, vytvořit svoji anglickou křížovku či pozorovat hmyz pod mikroskopem.

Vánoční besídka v I. A

V pátek 20.12. proběhly ve škole vánoční besídky. Žáci VIII.A si pro žáky I.A připravili nádherný program. Po vzájemném představení se, se všichni rozdělili do tří družstev a plnili zajímavé úkoly z vánočního kvízu, ti odvážnější pak pantomimou předváděli zimní sporty. Společně se všichni rozloučili vánočními koledami.

PROJEKT EDISON NA ZŠ KLIMKOVICE

01

Projekt EDISON spojuje mladé lidi různých kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a učí je nebát se odlišného.

Čekání na Vánoce

V úterý 10. 12. navštívili žáci 1. tříd knihovnu v Klimkovicích. Knihovnu navštívili také žáci 2. a 3. tříd. Paní knihovnice jim četbou z knihy Čekání na Vánoce autorky Andrey Popprové přiblížila dobu od adventu do Štědrého dne. Tímto obdobím je provázely hlavní postavy knihy Lucka, Jenda a Martínek.

Projekt EDISON ve druhých třídách - RUMUNSKO

Ve dnech 9. 12. až 11. 12. byl na naší škole realizován projekt EDISON (více v záložce Informace). A jak probíhal tento projekt ve druhých třídách?

Dne 9. 12. navštívila děti studentka z Rumunska Bianca. S dětmi 2. A, 2. B a 5.B si zahrála pantomimu, společně zazpívala a zatančila na rumunské písničky. Děti jí předvedly své doposud získané znalosti angličtiny.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

V sobotu 7. 12. 2013 se naplnila Základní škola v Klimkovicích nejen dětmi, ale i jejich rodiči, blízkými a kamarády.  Proběhlo totiž jubilejní 20. setkání u vánočního stromu.

Tato akce, kterou škola každoročně pořádá, se stala v Klimkovicích již stálicí v kulturním dění a byla netrpělivě očekávaná jak dětmi, tak i dospělými.

Syndikovat obsah