Ze života školy

Výlet třeťáků

Ve středu 29. května vyrazili žáci 3.tříd na školní výlet do Štramberka. Na místě je čekali Tomáš s Hankou, kteří si pro ně připravili bohatý program. Prohlédli si jeskyni Šipku, kde se nečekaně objevil pračlověk. Pak se vydali po mnoha schodech na Štramberskou Trúbu s nádherným výhledem do okolí. Na náměstí navštívili mini ZOO, kde mohli vidět různé druhy exotických hadů, pavouků, ještěrů a opiček.

Sportovní trojutkání

Dne 31. 5. 2013 se naše škola zúčastnila mezinárodního setkání v Ilavě, kde soutěžili žáci a žákyně 6. a 7. tříd z naší školy a ze škol Mikolowa a Ilavy.

Soutěžilo se v těchto disciplínách:

V atletice soutěžily dívky a chlapci v běhu na 60 m a ve vytrvalostním běhu, kde děvčata běžela 800 m a chlapci 1000 m. Dále si dívky a chlapci změřili síly v badmintonu a chlapci v kopané. 

Jarní sběr papíru pro lemura korunkatého

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili jarního sběru starého papíru pro lemura korunkatého ze ZOO Ostrava. A jak to všechno dopadlo ?

Celkem jsme společnými silami nasbírali 6040 kg papíru.

Podle hmotnosti papíru za třídu celkem se na prvním místě umístila

třída 3. B, která nasbírala 1035,5 kg,

na druhém místě 4. B – 659 kg

a na třetím místě 5. B – 534,7 kg papíru.

Výlet prvních tříd

22.5.2013 konečně nastal den našeho prvního společného školního výletu.

Ráno jsme se sice probudili do zamračeného rána, ale během dne se počasí zlepšilo a dokonce svítilo sluníčko.

A kde jsme vlastně byli?

Napovíme  vám :

Den zdraví na Základní škole Klimkovice

Dne 6. května se v naší základní škole konal projektový den – Den zdraví. Pořádali jsme ho my, žáci devátých tříd, a společně jsme si rozdělili témata týkající se zdraví, jako jsou krvácení, zlomeniny, první pomoc nebo třeba autonehoda a další.

Den Země na Základní škole v Klimkovicích

Ekologie, ochrana přírody, životní prostředí – hesla nerozlučně spjata s datem  22. dubna. Celoškolní projektový den s názvem Den Země 2013 aneb Žijeme tu spolu proběhl na Základní škole v Klimkovicích 16. dubna 2013. V bohatém programu s ekologickou tematikou jsme se snažili vést děti k zodpovědnému chování a k pozitivnímu vztahu k přírodě.

Netradiční setkání v knihovně

V březnu navštívili žáci 5. - 8. tříd Městskou knihovnu v Klimkovicích, aby se seznámili se světem fantasy prostřednictvím výtvarných děl a literatury. Už na první pohled děti zaujaly tváře z fantasy knih, které ztvárnil brněnský výtvarník Tomáš Beňo.

Projektový den v pátých třídách: OD NÁRODNÍHO OBROZENÍ K SAMETOVÉ REVOLUCI

Na konci I. pololetí proběhl 25. ledna v  V.A a také v V.B projektový den se zajímavým názvem – Od národního obrození k sametové revoluci. Tato procházka dějinami měla několik zastavení, která byla pro žáky zajímavá.

Den na SPŠCHaG v Ostravě

V rámci projektu "Aplikovaná chemie" prožili naši žáci 8. a 9. tříd 29. 11. 2012 "Den ve škole" na SPŠCHaG v Ostravě.

Vyzkoušeli si mnoho zajímavých chemických pokusů, biologických pozorování a řešení zajímavých úkolů na počítačích. Naše spolupráce bude pokračovat i v druhém pololetí školního roku.

Setkání u vánočního stromu na Základní škole Klimkovice

Již po devatenácté se otevřely dveře naší základní školy všem, kteří se rozhodli strávit sobotní odpoledne 8. prosince 2012 příjemnými setkáními, nákupem dárků i zábavou v podobě vystoupení žáků školy.

Syndikovat obsah