Ze života školy

Zápis žáků do prvních tříd

V úterý 17. ledna proběhl na ZŠ v Klimkovicích zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2012/2013. Učitelky základní školy zjišťovaly připravenost předškoláků ke školní docházce, zkoušely jejich znalosti barev i geometrických tvarů a určování počtu jednotlivých předmětů.

Setkání u vánočního stromu, 3. 12. 2011

Předvánoční čas je už tradičně obdobím, kdy se na Základní škole v Klimkovicích setkávají žáci, učitelé i rodiče. Tentokrát se dveře naší školy otevřely pro veřejnost 3. prosince už po osmnácté.  Setkání u vánočního stromu letos dosáhlo plnoletosti. A jaké bylo? Žáci se na něj s učiteli připravovali po celý listopad.

Po stopách minulého režimu, 11. 11. 2011

 

Po stopách minulého režimu…

Je velice zajímavé, když se můžeme v literatuře dočíst o tom, jak vypadal svět před několika lety.  Je také velice zajímavé, když  se můžeme na to, jak žili prarodiče, podívat v televizi. Myslím si, že pokud vám o historii bude vyprávět člověk, který to všechno zažil na vlastní kůži, bude to nejzajímavější.

Exkurze do Osvětimi a Krakowa, 3. 10. 2011

         V pondělí 3. října se vydalo 40 žáků z  8. a 9. ročníku  naší školy na exkurzi do Polska. Navštívili jsme bývalý koncentrační tábor Osvětim (Auschwitz) a historické polské město Krakow.  Osvětim – synonymum lidského utrpení a zla – je nevelké slezské město , které je vzdálené asi 60 km západně od Krakowa.

Den prevence, 19. 9. 2011

 

ZŠ Klimkovice se již dlouhodobě zaměřuje na projektové vyučování, se kterým máme nemalé zkušenosti. Projektové dny jsou součástí našeho ŠVP a každým rokem se snažíme o inovaci, abychom žáky zaujali a podnítili k další práci.

Adaptační pobyt žáků 6. tříd, září 2011

Na začátku školního roku jsme od 19. 9. do 21. 9. byli s naší třídou na adaptačním pobytu v penzionu Bílá Holubice v Mokřinkách. Cílem pobytu bylo seznámení se s dětmi a týmová spolupráce. Program tohoto kurzu byl velmi bohatý. Formou her a soutěží jsme měli možnost poznat jeden druhého, naše silné a slabé stránky, naše klady a zápory.

Syndikovat obsah