Ze života školy

CELODENNÍ STÁVKA

Vážení rodiče,

pracovníci ZŠ Klimkovice se rozhodli aktivně podpořit celodenní stávku vyhlášenou školskými odbory na středu 6. listopadu 2019.

Podrobnosti o důvodech stávky a požadavky školských odborů naleznete na www.pedagogicka-komora.cz a www.skolskeodbory.cz 

Projekt Recyklohraní - Ukliďme si svět

 

 

ŠKOLA STRAŠIDEL

 

Halloween ve 4. B a 4. A

 

 

 

Dějepisná exkurze do Osvětimi

 

 

Netradiční výuka vlastivědy

 

 

 

Dne 15. října se žáci 5.C přesunuli do 19. století a po celý den se věnovali vynálezcům, vědcům a objevitelům, kteří se zasloužili o rozvoj průmyslu, vědy a techniky.

4. A a 4. B NA MĚSTSKÉM ÚŘADU V KLIMKOVICÍCH

 

 

 

Návštěva Divadla loutek v Ostravě žáky 4. a 5. ročníku

 

 

V pondělí 7. října navštívili žáci 4. a 5. ročníku Divadlo loutek v Ostravě, aby zhlédli představení Ronja, dcera loupežníka.

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU 16. - 18. 10. 2019

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ 4. - 5. 11. 2019

Syndikovat obsah