Ze života školy

Environmentální program „Recyklace hrou“

 

 

Sběr starého papíru

 

 

Halloween v 1. třídě

 

 

STÁVKA - ODŮVODNĚNÍ PŘIPOJENÍ KE STÁVCE ZAMĚSTNANCI ZŠ KLIMKOVICE 6.11.2019

Vážení rodiče a přátelé školy,

 

CELODENNÍ STÁVKA

Vážení rodiče,

pracovníci ZŠ Klimkovice se rozhodli aktivně podpořit celodenní stávku vyhlášenou školskými odbory na středu 6. listopadu 2019.

Podrobnosti o důvodech stávky a požadavky školských odborů naleznete na www.pedagogicka-komora.cz a www.skolskeodbory.cz 

Projekt Recyklohraní - Ukliďme si svět

 

 

ŠKOLA STRAŠIDEL

 

Halloween ve 4. B a 4. A

 

 

 

Dějepisná exkurze do Osvětimi

 

 

Netradiční výuka vlastivědy

 

 

 

Dne 15. října se žáci 5.C přesunuli do 19. století a po celý den se věnovali vynálezcům, vědcům a objevitelům, kteří se zasloužili o rozvoj průmyslu, vědy a techniky.

Syndikovat obsah