Školská rada

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2020

Zápis ze schůze školské rady konané 9. 11. 2020

Schůzka konaná korespondenčně.

E-mailová komunikace.

Bc. A. Jahnová, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Zápis ze schůze školské rady konané 5. 10. 2020

Zápis ze schůze školské rady konané 5. 10. 2020

 

Přítomni:

Bc. A. Jahnová, Ing. P. Jiříček, Ing. P. Večerek

Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D,

Ředitelka školy – Mgr. Miroslava Hoňková.

 

Zápis ze schůze školské rady konané 28. 8. 2020

Schůzka konaná korespondenčně.

E-mailová komunikace.

Bc. A. Jahnová, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Doc. PhDr. G. Rykalová,Ph.D a Ing. P. Jiříček.

 

Program: Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/20.

Projednání plánu práce na školní rok 2020/21.

 

Zápis ze schůze školské rady konané 5. 11. 2019

 

 

Přítomni:

Bc. A. Jahnová, Ing. P. Jiříček

Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D,

Ředitelka školy – Mgr. Miroslava Hoňková.

Omluveni:

Ing. P. Večerek (informován elektronicky)

 

Program:
1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

3. Projednání rozpočtu školy na rok 2020.

Zápis ze schůze školské rady konané 28. 8. 2019

 

Schůzka konaná korespondenčně - 6. 9. byla rada pozvána na den otevřených dveří u příležitosti 40. let od otevření nové budovy školy v Klimkovicích.

Mailová zpráva byla zaslána 20. 8. 2019.

Osloveni byli všichni členové rady - Bc. A. Jahnová, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová, Doc. PhDr. G. Rykalová,Ph.D a Ing. P. Jiříček.

 

Program:

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 20.3.2019

Zápis ze schůze školské rady konané 20. 3. 2019

 

Přítomni:

Bc. A. Jahnová,

Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D,

Ředitelka školy – Mgr. Miroslava Hoňková.

Omluveni:

Ing. P. Večerek, Ing. P. Jiříček (informováni elektronicky)

 

Program:
1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 28.8.2018

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY 6.2.2018

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2018 - 2020

Syndikovat obsah