Školská rada

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 20.3.2019

Zápis ze schůze školské rady konané 20. 3. 2019

 

Přítomni:

Bc. A. Jahnová,

Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D,

Ředitelka školy – Mgr. Miroslava Hoňková.

Omluveni:

Ing. P. Večerek, Ing. P. Jiříček (informováni elektronicky)

 

Program:
1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 28.8.2018

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY 6.2.2018

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2018 - 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY 30. 8. 2017

Přítomni:

A.   Jahnová, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová, Mgr. H. Škutová,

Omluveni:

M. Hurníková, Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D

 

Program:
1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok  2017/18.
2. Projednání plánu práce na školní rok  2017/18.

3. 4. Změny ŠVP – Tvořivá škola od 1. 9. 2017

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 29. 8. 2016

Zápis ze schůze školské rady konané 29. 8. 2016

 

Přítomni:

A. Jahnová, M. Hurníková, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová, Mgr. H. Škutová, Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D

 

 

Program: 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16. 2. Projednání plánu práce na školní rok 2016/17.

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 3. 5. 2016

Zápis ze schůze školské rady konané 3. 5. 2016

 

Přítomni:

Zápis ze schůze školské rady konané 3. 11. 2015

Přítomni:

A. Jahnová, Ing. P. Večerek, M. Hurníková, Mgr. J. Glombová, Mgr. H. Škutová, PhDr. G. Rykalová Ph.D

Mgr. Miroslava Hoňková

Aleš Kociolek

 

Program: 1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

3. Seznámení s výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů, přivítání nového člena.

Zápis ze schůze školské rady konané 30. 8. 2015

Přítomni (mailová korespondence)
A. Jahnová, Ing. K. Černík, M. Hurníková, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová, Mgr. H. Škutová
 

Zápis ze schůze školské rady konané 14. 5. 2015

Přítomni:

A. Jahnová, Ing. K. Černík, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová, Mgr. Hana Škutová, Markéta Hurníková

Mgr Miroslava Hoňková

 

 

Program:

1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

3. Informace o činnosti školy

4. Ukončení členství v radě Ing. K. Černík (šestileté gymnázium)

5. Různé:

* údržba budovy

Syndikovat obsah