Školská rada

Zápis ze schůze školské rady konané 5. 11. 2019

 

 

Přítomni:

Bc. A. Jahnová, Ing. P. Jiříček

Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D,

Ředitelka školy – Mgr. Miroslava Hoňková.

Omluveni:

Ing. P. Večerek (informován elektronicky)

 

Program:
1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

3. Projednání rozpočtu školy na rok 2020.

Zápis ze schůze školské rady konané 28. 8. 2019

 

Schůzka konaná korespondenčně - 6. 9. byla rada pozvána na den otevřených dveří u příležitosti 40. let od otevření nové budovy školy v Klimkovicích.

Mailová zpráva byla zaslána 20. 8. 2019.

Osloveni byli všichni členové rady - Bc. A. Jahnová, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová, Doc. PhDr. G. Rykalová,Ph.D a Ing. P. Jiříček.

 

Program:

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 20.3.2019

Zápis ze schůze školské rady konané 20. 3. 2019

 

Přítomni:

Bc. A. Jahnová,

Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D,

Ředitelka školy – Mgr. Miroslava Hoňková.

Omluveni:

Ing. P. Večerek, Ing. P. Jiříček (informováni elektronicky)

 

Program:
1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 28.8.2018

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY 6.2.2018

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2018 - 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY 30. 8. 2017

Přítomni:

A.   Jahnová, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová, Mgr. H. Škutová,

Omluveni:

M. Hurníková, Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D

 

Program:
1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok  2017/18.
2. Projednání plánu práce na školní rok  2017/18.

3. 4. Změny ŠVP – Tvořivá škola od 1. 9. 2017

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 29. 8. 2016

Zápis ze schůze školské rady konané 29. 8. 2016

 

Přítomni:

A. Jahnová, M. Hurníková, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová, Mgr. H. Škutová, Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D

 

 

Program: 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16. 2. Projednání plánu práce na školní rok 2016/17.

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 3. 5. 2016

Zápis ze schůze školské rady konané 3. 5. 2016

 

Přítomni:

Zápis ze schůze školské rady konané 3. 11. 2015

Přítomni:

A. Jahnová, Ing. P. Večerek, M. Hurníková, Mgr. J. Glombová, Mgr. H. Škutová, PhDr. G. Rykalová Ph.D

Mgr. Miroslava Hoňková

Aleš Kociolek

 

Program: 1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

3. Seznámení s výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů, přivítání nového člena.

Syndikovat obsah