Školská rada

Zápis ze schůze školské rady konané 30. 8. 2015

Přítomni (mailová korespondence)
A. Jahnová, Ing. K. Černík, M. Hurníková, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová, Mgr. H. Škutová
 

Zápis ze schůze školské rady konané 14. 5. 2015

Přítomni:

A. Jahnová, Ing. K. Černík, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová, Mgr. Hana Škutová, Markéta Hurníková

Mgr Miroslava Hoňková

 

 

Program:

1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

3. Informace o činnosti školy

4. Ukončení členství v radě Ing. K. Černík (šestileté gymnázium)

5. Různé:

* údržba budovy

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZÁŘÍ 2015

Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace

Vřesinská 22, PSČ 742 83 Klimkovice

 

 

Zápis o volbě zástupce do Školské rady při Základní škole Klimkovice

pro funkční období 1. 9. 2015 – 31. 12. 2017

 

VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 1. 1. 2015 - 31. 12. 2017

Zápis o volbě zástupců do Školské rady při Základní škole Klimkovice

pro funkční období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY 3. 9. 2014

Přítomni:

 A. Jahnová, Ing. K. Černík, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová, Mgr. Hana Škutová

 

Program:
1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY 29.5.2014

Přítomni:

Ing. Petr Večerka, Andrea Jahnová, Martina Maternová, Ing. Karel Černík,Mgr. Jana Glombová, Mgr. Hana Škutová, Mgr. Miroslava Hoňková

 

Program schůzky:

1.   Přivítání členů ředitelkou školy.

2.   Seznámení s programem.

3.   Rekonstrukce školy.

4.   Připravovaná změna školního řádu.

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 18. 9. 2013

Zápis ze schůze školské rady konané 18. 9. 2013

 

Přítomni:

 A.Jahnová, M.Maternová, Ing.K.Černík, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová,

Mgr. Hana Škutová

Host - Mgr. M. Hoňková

 

Program:
1. Přivítání členů rady novou ředitelkou školy Mgr. Miroslavou Hoňkovou.

2. Schválení programu schůzky.

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 17. 3. 2013

Zápis za schůze školské rady ze dne 17.3.2013

 

Přítomni:

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 14. 2. 2013

Zápis za schůze školské rady ze dne 14.2.2013

 

Přítomni:

ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 27. 8. 2012

 

Přítomni:

Ing. Petr Večerka, Andrea Jahnová, Martina Maternová, Ing.Karel Černík, Jana Glombová, Miroslava Hoňková

 

Program schůzky:

1.    Seznámení s novým ŠVP – Tvořivá škola – doplněny standardy

2.    Schválení výroční zprávy o činnosti školy za š.r. 2011/2012

Syndikovat obsah