Školská rada

ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 15.2.2012

 

Přítomni:

Ing. Petr Večerka, Andrea Jahnová, Martina Maternová, Ing.Karel Černík, Jana Glombová, Miroslava Hoňková, Mgr. Anna Kudelová

 

Program schůzky:

1.    Přivítání nově zvolených členů ředitelkou školy.

2.    Schválení programu.

3.    Seznámení s pravomocemi školské rady.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 2012 - 2014

 

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY

 

Plán činnosti školské rady

 

září:

1.    vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

2.    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

3.    schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

 

Jednací řád školské rady

 

při Základní škole Klimkovice, příspěvková organizace, Vřesinská 22, 74283 Klimkovice,
zřízené dne 1. ledna 2006 usnesením Rady města Klimkovice č. 590/76, ze dne 20.12.2005.

 

 

Syndikovat obsah