Školská rada

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY

 

Plán činnosti školské rady

 

září:

1.    vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

2.    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

3.    schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

 

Jednací řád školské rady

 

při Základní škole Klimkovice, příspěvková organizace, Vřesinská 22, 74283 Klimkovice,
zřízené dne 1. ledna 2006 usnesením Rady města Klimkovice č. 590/76, ze dne 20.12.2005.

 

 

Syndikovat obsah