SRZŠ

Zápis ze schůze výboru SRZŠ Klimkovice konané 8. 9. 2020

 

Přítomni: K. Hoferková,  P. Pitelová,  R. Oravcová,  G. Demková, A. Svobodová,  M.Grobelná,  R. Sacká p. ředitelka M. Hoňková, D. Jadrníčková, I.Marhevská, R. Michalová

 

1.Volby :

Předseda : Pitelová Pavlína

Místopředseda: Lenka Glombová

Pokladník : Lenka Hrbáčová

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ SRZŠ V KLIMKOVICÍCH ZA ROK 2019/2020

REVIZNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019/2020

Zápis ze schůze výboru SRZŠ Klimkovice konané 2. 3. 2020

 

 

Přítomni: K. Hoferková,  P. Pitelová,  G. Demková,   H. Malíková, Y. Hoňková, H. Kalašová, T.Fadrná, L.Hrbáčová
p. ředitelka M. Hoňková,

 

Velké díky všem za pomoc při organizaci plesu. ZISK cca.62.000,-kč- SKVĚLÁ PRÁCE

 

1.Vyhodnocení 3.záškoláckého plesu

3. záškolácký ples 29.2.2020 v prostorách školní jídelny ZŠ

 

 

 

Zápis ze schůze výboru SRZŠ Klimkovice, 7. 1. 2020

 

 

Přítomni: K. Hoferková,  R. Poštulková, P. Pitelová, G. Rykalová, R. Oravcová, J. Štamková, G. Demková,   H. Malíková, Y. Hoňková, T.Fadrná, D.Jadrníčková, L.Hrbáčová, M.Habustová,
p. ředitelka M. Hoňková, p. zástupkyně H. Škutová

 

Zápis ze schůze výboru SRZŠ Klimkovice, 5. 11. 2019

 

 

 

Lampionový průvod, 8. 11. 2019

 

 

 

 

Zápis ze schůze výboru SRZŠ Klimkovice, 1.10.2019

 

 

 

 

Výroční zpráva pokladny SRZŠ v Klimkovicích za rok 2018/2019

 

 

Zůstatek ze školního roku 2017/2018                                               76 056,00 Kč

 

 

Příjmy

 

Syndikovat obsah